Luật Dân Sự

Bộ Tư pháp tập trung thể chế hóa chính sách của Đảng

Tại hội nghị thi đua yêu nước tổ chức ngày 1-11, vào dịp 75 năm xây dựng và phát triển của ngành, Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã phát động phong trào thi đua toàn ngành trong giai đoạn mới, gắn với nhiệm kỳ Đại hội XIII. Chủ đề của đợt thi đua này là “toàn ngành tư pháp đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”

Bộ Tư pháp tập trung thể chế hóa chính sách của Đảng
Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Huỳnh Văn Hạnh nhận bằng khen vì những đóng góp của mình trong đợt thi đua 2016-2021 cho ngành Tư pháp. Ảnh: PLVN

Các nội dung thi đua đã được đề ra, trong đó đầu tiên là Bộ Tư pháp sẽ tập trung tham mưu thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng sẽ được quyết nghị ở Đại hội XIII tới. Phần gắn với chức năng nhiệm vụ là xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực thi có hiệu quả hệ thống pháp luật và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Trong lĩnh vực công tác của mình, ngành tư pháp phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về thi hành án dân sự được Quốc hội giao. Tập trung cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, cung cấp các dịch vụ công của ngành tư pháp, đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bộ cũng tiếp tục chú trọng nâng cao năng lực pháp lý quốc tế; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong hợp tác quốc tế về pháp luật và tương trợ tư pháp… Đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức pháp chế, cơ quan tư pháp từ trung ương đến địa phương trong việc tham mưu cho các bộ, ban, ngành trung ương, và cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Trong hội nghị thi đua yêu nước lần thứ V này, lãnh đạo Bộ Tư pháp đã tặng cờ thi đua, trao bằng khen, biểu dương nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong công tác, được tập thể và lãnh đạo ghi nhận.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button