Nhiếp Ảnh - Du Lịch

Hình ảnh 8-bit hoặc 16-bit: Đây là sự khác biệt

Có phải nhiều bit là tốt hơn? Nhưng bạn có thực sự biết sự khác biệt giữa hình ảnh 8-bit và 16-bit? Nathaniel Dodson đã giải thích thông tin này trong Video có thời lượng 8 phút.

 

Như Dodson giải thích, độ sâu bit lớn hơn có nghĩa là bạn có nhiều khoảng trống để đẩy và kéo màu sắc và tông màu trước khi bạn bắt đầu thấy các hiện vật như dải trong hình ảnh.

Hình ảnh 8-bit hoặc 16-bit: Đây là sự khác biệt

Nếu bạn đang chụp ảnh JPEG, bạn sẽ có giới hạn bit depth là 8-bit, cho phép 256 cấp độ màu sắc và tông màu. Hình ảnh RAW có thể chuyển đổi từ 12 đến 16 bit depth, và có khoảng 65.536 mức màu sắc và tông màu, có nghĩa là bạn có nhiều vĩ độ hơn cho sự thay đổi.

Để giúp hiểu được quy mô bit depth giữa 8 và hình ảnh 16-bit, hãy hình dung nếu hình ảnh 8-bit là một toà nhà rộng 256 foot. Thì hình ảnh 16-bit sẽ cao 12 dặm, hoặc 24 toà tháp Burj Khalifas xếp chồng lên nhau.

Hình ảnh 8-bit hoặc 16-bit: Đây là sự khác biệt

Về màu sắc, một hình ảnh 8-bit có thể chứa 16.000.000 màu sắc, trong khi một hình ảnh 16-bit có thể chứa 28.000.000.000.

Lưu ý rằng bạn không thể mở một hình ảnh 8-bit trong Photoshop và chuyển nó sang dạng 16-bit. Khi bạn tạo một tài liệu 16-bit, bạn sẽ cho tài liệu ‘không gian’ để chứa 16 bit thông tin. Nhập khẩu một hình ảnh 8-bit chỉ có nghĩa là bạn sẽ có 8 bit không gian ‘không sử dụng’.

Hình ảnh 8-bit hoặc 16-bit: Đây là sự khác biệt

Các bit càng lớn thì kích thước tệp càng lớn, làm cho hình ảnh nặng hơn khi xử lý và lưu trữ. Cuối cùng, nó phụ thuộc vào độ linh hoạt bạn muốn trong hình ảnh của bạn, cũng như phần cứng máy tính của bạn có thể xử lý các hình ảnh lớn hơn.

 

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button