Dịch VụDịch Vụ Kế Toán

Nhiệm vụ và vai trò của kế toán đối với doanh nghiệp là gì?

Đâu là nhiệm vụ của kế toán viên?

 • Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.
 • Ghi chép, tính toán, phản ánh số hiện có, tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn; quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và tình hình sử dụng kinh phí (nếu có) của đơn vị.
 • Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch thu chi tài chính, kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi phí tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán.
 • Cung cấp các số liệu, tài liệu cho việc điều hành hoạt động SXKD, kiểm tra và phân tích hoạt động kinh tế, tài chính, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán.

Vai trò chính của kế toán trong doanh nghiệp là gì?

Vai trò của kế toán đối với doanh nghiệp bao gồm:

 • Ghi chép lại các hoạt động tài chính của doanh nghiệp
 • Thường xuyên kiểm tra sổ sách kế toán của doanh nghiệp
 • Lập chứng từ cho tất cả các hoạt động tài chính phát sinh và có liên quan
 • Xử lý các dữ liệu để lập báo cáo về tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp
 • Phân tích tình hình tài chính, ngân sách, chi phí, doanh thu của doanh nghiệp
 • Tham mưu và tư vấn cho cấp quản lý, lãnh đạo

CÔNG TY TNHH GREEN MAISON (GMS CONSULTING)

 • Địa chỉ: 181 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Websitegms.com.vn
 • SĐT: 0909 23 4545
 • Mail: kinhdoanh@gms.com.vn
0/5 (0 Reviews)
Back to top button