Mỗi lần mang thai mẹ lại có một tâm trạng khác nhau. Những vấn đề về sinh con lần đầu và lần hai dưới đây có lẽ chỉ có những mẹ đã từng trải qua mới hiểu rõ nhất.

khong ngo sinh con lan dau va lan hai lai khac nhau nhieu the nay! - 1

khong ngo sinh con lan dau va lan hai lai khac nhau nhieu the nay! - 2

khong ngo sinh con lan dau va lan hai lai khac nhau nhieu the nay! - 3

khong ngo sinh con lan dau va lan hai lai khac nhau nhieu the nay! - 4

khong ngo sinh con lan dau va lan hai lai khac nhau nhieu the nay! - 5

khong ngo sinh con lan dau va lan hai lai khac nhau nhieu the nay! - 6

khong ngo sinh con lan dau va lan hai lai khac nhau nhieu the nay! - 7

khong ngo sinh con lan dau va lan hai lai khac nhau nhieu the nay! - 8

khong ngo sinh con lan dau va lan hai lai khac nhau nhieu the nay! - 9