Hạn chế caffein, chất béo công nghiệp, bài tập nặng… giúp bạn giảm nguy cơ hiếm muộn.

thu thai bat ngo nho che do an uong - 1

thu thai bat ngo nho che do an uong - 2

thu thai bat ngo nho che do an uong - 3

thu thai bat ngo nho che do an uong - 4