Nhiếp Ảnh - Du Lịch

Tìm hiểu về Quy tắc số lẻ hay Quy tắc đối xứng trong nhiếp ảnh

Bố cục bức ảnh rất quan trọng trong việc nắm bắt sự chú ý của người xem. Xem các hướng dẫn bằng hình ảnh thông tin bên dưới để tìm hiểu về cách tạo những bức ảnh xuất sắc nhờ áp dụng các kĩ thuật tạo bố cục bao gồm Quy tắc Số lẻ và Quy tắc Đối xứng.

Tìm hiểu về Quy tắc số lẻ hay Quy tắc đối xứng trong nhiếp ảnh

 

Tải về bản sao hướng dẫn hình ảnh này tại đây.

Nguồn: Canon-asia

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button