Luật Dân Sự

Xây dựng thông tư liên tịch về giải quyết án xâm hại trẻ em

Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND Tối cao, đại diện Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, TAND Tối cao, Bộ LĐ-TB&XH.

Tại hội nghị, ông Lê Minh Long, Vụ trưởng Vụ 2 VKSND Tối cao, cho biết những năm gần đây, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trở thành vấn đề nhức nhối trong xã hội. Loại tội phạm này ảnh hưởng nghiêm trọng cả về thể chất và tinh thần đối với trẻ em, ảnh hưởng xấu đến an toàn, trật tự công cộng. Loại tội phạm này có chiều hướng tăng, diễn biến phức tạp, thủ đoạn ngày càng đa dạng.

Ngày 19-6-2020, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 121/2020/QH14 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em. Nghị quyết có nội dung giao VKSND Tối cao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng, ban hành thông tư liên tịch. Tháng 9-2020, lãnh đạo VKSND Tối cao đã thành lập tổ soạn thảo, bộ phận giúp việc xây dựng thông tư liên tịch.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu, tham luận các chuyên đề. Theo đó có chuyên đề một số vấn đề triển khai xây dựng chế định về mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan tiến hành tố tụng trong giai đoạn khởi tố, điều tra các vụ án xâm hại tình dục trẻ em; chuyên đề một số vấn đề về việc triển khai xây dựng các chế định mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong giai đoạn xét xử các vụ án xâm hại tình dục trẻ em.

Ngoài ra là chuyên đề thực trạng và giải pháp trong hoạt động điều tra các vụ án xâm hại tình dục trẻ em trong lực lượng quân đội và công tác bảo vệ, hỗ trợ trẻ em bị xâm hại tình dục.

Trên cơ sở tham luận của các bộ, ngành liên quan, tổ soạn thảo sẽ tiếp thu ý kiến để đề ra một số nội dung, định hướng lớn để xây dựng và sớm hoàn thiện thông tư…

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button